Global-Tickets Ochrana Dat

Těší nás, že máte zájem o náš e-shop. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně informujeme o nakládání s Vašimi osobními údaji.

1. Správce údajů a kontakt

Správcem údajů je společnost TD Entertainment C.V. a údaje poskytnuté subjektem údajů zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Het Kwadraat, Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen, Niederlande
 • Telefax: +49 (0)40 / 301 87 605
 • E-Mail: support@global-tickets.com
2. Přístupová data a hosting

Naše internetové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Při každém otevření internetové stránky webový server automaticky ukládá soubor o protokolu serveru, tzv. Server-Logfile, který obsahuje např. název otevřeného souboru, Vaši IP adresu, datum a čas otevření, množství přenesených dat a údaje žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a přístup takto zdokumentuje.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů v rámci správné prezentace naší nabídky. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení Vaší návštěvy na internetových stránkách.


Hostingové služby třetích stran

V rámci zpracování naším jménem poskytuje hostingové služby a služby pro zobrazování webových stránek poskytovatel třetí strany. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů pro správné zobrazování naší nabídky. Veškeré údaje, které jsou shromažďovány v rámci používání této internetové stránky nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v e-shopu, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na jeho serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde popsaného. Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo v Evropském hospodářském prostoru.

3. Shromažďování a používání osobních údajů pro zpracování smlouvy a při otevírání zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky, při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při založení zákaznického účtu. Místa pro uvedení povinných údajů jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nutně potřebujeme pro zpracování smlouvy nebo pro zaslání odpovědi na Vaši zprávu nebo pro otevření zákaznického účtu a bez jejich poskytnutí nemůžeme dokončit objednávku a/nebo založit účet nebo odpovědět na Vaši zprávu. Které údaje jsou vyžadovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které nám poskytujete, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro zpracování smlouvy a zodpovězení Vašich dotazů. Po celkovém ukončení plnění smlouvy nebo smazání Vašeho zákaznického účtu budou Vaše údaje pro další zpracování omezeny a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání dat podle daňového a obchodního práva smazány, pokud jste výslovně nedali souhlas k dalšímu použití Vašich údajů anebo si my vyhrazujeme právo používat údaje v rámci toho, co je povoleno zákonem a o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení. Smazání Vašeho zákaznického účtu je kdykoli možné a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo pomocí funkce k tomu určené v zákaznickém účtu.

4. Předávání údajů doručovacím společnostem

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1. věta 1. písm. b GDPR předáváme Vaše údaje přepravní společnosti pověřené doručením, pokud je to nezbytné pro dodání Vámi objednaného zboží. Těmito údaji jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa, platební údaje, e-mailová adresa případně telefonní číslo.

5. Předávání údajů poskytovatelům platebních služeb

Na našich webových stránkách Vám nabízíme různé způsoby zpracování plateb. K tomu využíváme externí poskytovatele platebních služeb. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v objednávkovém procesu vyberete, předáváme údaje shromážděné za tímto účelem Vámi vybranému poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování plateb.

Předání Vašich platebních údajů příslušnému poskytovateli platebních služeb probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů od příslušného poskytovatele platebních služeb máte možnost kdykoli odvolat.

Odvolání nemá vliv na Vaše údaje, které musí být zpracovány, použity nebo přeneseny pro (smluvní) zpracování plateb.


Novalnet AG („Novalnet“)

Novalnet AG, platební institut (ZAG), Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, SRN. Pokud zvolíte SEPA inkaso nebo platbu kreditní/debetní kartou během procesu objednávky v našem internetovém obchodě, budou Vaše údaje automaticky předány Novalnetu.

Osobní údaje, které jsou předávány Novalnetu, jsou zpravidla příjmení, jméno, e-mailová adresa, objednací číslo zakázky, zákaznické číslo a fakturační adresa a další údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Pro zpracování kupní smlouvy jsou potřebné také osobní údaje související s příslušnou objednávkou. Zejména může docházet ke vzájemné výměně platebních údajů jako jsou bankovní údaje, číslo karty, datum expirace a CVC-kód, údaje o zboží, službách a ceny.

Předávání údajů se provádí zejména za účelem ověření identity, správy plateb a prevence proti podvodům. Vaše údaje předáme Novalnetu zejména v případě, že existuje oprávněný zájem o předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností Novalnet a námi mohou být společností Novalnet předány úvěrovým agenturám. Účelem takového předání je ověření totožnosti a bonity.

Novalnet předává Vaše údaje také poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních závazků nebo pokud mají být údaje zpracovány. Další údaje o zpracovávání údajů společností Novalnet naleznete na: https://www.novalnet.com/privacy-policy/


Unzer E-Com GmbH („Unzer“)

Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Německo. Pokud během procesu objednávání v našem internetovém obchodě zvolíte SEPA inkaso, ApplePay, Bancontact, P24 nebo platbu kreditní/debetní kartou, budou Vaše data automaticky přenesena společnosti Unzer. Mezi tyto údaje patří příjmení, jméno, e-mailová adresa, ID číslo objednávky, zákaznické ID-číslo a fakturační adresa spolu s údaji potřebnými pro provedení transakce (položka, fakturační částka, úroky, splátky, data splatnosti, celková částka, číslo faktury, výše daně, měna, datum a čas).

Osobní údaje, které jsou vyměňovány mezi společností Unzer a námi mohou být společností Unzer předávány úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a bonity. Unzer může vyslat dotaz následujícím úvěrovým agenturám: • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden • CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mnichov • Bisnode Austria Holding GmbH, Jakov-Lind Straße 4/1, A-1020 Vídeň • Dun & Bradstreet Schweiz AG, Grossmattstraße 9, CH-8902 Urdorf. Unzer Vaše údaje také předává dál poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních závazků nebo pokud mají být údaje dál zpracovány. Další údaje o zpracování údajů společností Unzer najdete na: https://www.unzer.com/de/datenschutz/


iDEAL

iDEAL payments, Currence iDEAL B.V, Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Nizozemí. iDEAL je způsob platby pro naše holandské zákazníky. Při platbě přes iDEAL budete přesměrováni do Vašeho internetového bankovnictví, abyste platbu autorizovali pomocí dvoufaktorové autentizace. Poté obdržíte okamžité oznámení o úspěšném či neúspěšném provedení platby. Přesný postup závisí na příslušné bance. Zpravidla jsou společnosti iDEAL předávány následující údaje: příjmení, jméno, e-mailová adresa, ID-číslo objednávky, zákaznické ID-číslo, fakturační adresa a doručovací adresa. Další informace o zpracování údajů společností iDEAL naleznete zde: https://www.ideal.nl/en/ideal-privacy-cookiestatement


Sofort GmbH („Sofort“)

Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo. Společnost Sofort je součástí skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Pokud zvolíte během objednávání v našem internetovém obchodě uhradit ihned, budou Vaše údaje automaticky převedeny společnosti Sofort.

K předaným údajům patří příjmení, jméno, e-mailová adresa, ID-číslo objednávky, zákaznické ID-číslo a fakturační adresa. V závislosti na zvoleném způsobu platby může dojít k nutnosti zpracovat údaje Vaší kreditní karty a prověřit solventnost. Sofort používá Vaše údaje také ke zpracování Vaší platby a k zaslání faktury. Další informace o zpracovávání údajů naleznete zde: https://www.klarna.com/uk/privacy/

6. Cookies, internetová analýza a Facebook pixely

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo za účelem průzkumu trhu, používáme na různých částech našich internetových stránek tzv. cookies. Ty slouží k ochraně našich nadřazených zájmů optimalizace naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače. Některé soubory cookies, které používáme, jsou po ukončení prohlížeče, tj. po uzavření prohlížeče, opět smazány (tzv. soubory cookies relace). Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě našich webových stránek (tzv. trvalé soubory cookies). Dobu uložení můžete vidět v přehledu v nastavení cookies Vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy přijímání cookies zcela zamítnete. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookies. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která popisuje, jak můžete změnit nastavení souborů cookies. Ty lze nalézt pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Pokud budou cookies zamítnuty, může být funkce našich webových stránek omezena.

Použití Google (Universal) Analytics pro analýzu webu

Za účelem analýzy webových stránek používá tato internetová stránka Google (Universal) Analytics, tedy službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu Vašeho používání internetové stránky, jako jsou soubory cookies. Aktivací anonymizace IP adresy na těchto stránkách v rámci členských států Evropské unie dochází před přenosem ke zkrácení IP-adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Anonymizovaná IP-adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není všeobecně slučována s jinými údaji v Google. Po ukončení účelu a uzavření našeho spojení s Google Analytics budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

Společnosti Google můžete ve shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) a ve zpracování těchto údajů zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu pluginu prohlížeče můžete v budoucnu kliknout na tento odkaz, abyste zabránili nahrávání společností Google Analytics na tomto webu. Takto se na Vašem počítači uloží Opt-Out-Cookie s odhlášením. Pokud smažete své soubory cookies, musíte na odkaz znovu kliknout.


Použití pixelů na Facebooku

Na základě našeho legitimního zájmu (čl. 6 odst. 1 f) GDPR) používáme tzv. Facebook Pixel bez Custom Audience‐porovnávání u Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").

Pokud otevřete naše webové stránky, dojde k přímému spojení mezi Vámi a Facebookem. Nemáme proto žádný vliv na obsah a množství informací, které Facebook zaznamenává. Facebook používá Vaše data pro účely reklamy, pro vytváření profilů uživatelů a pro účely průzkumu trhu. Facebook také používá cookies. Pokud máte účet na Facebooku a pokud jste do něj přihlášeni, probíhá hodnocení napříč zařízeními.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů naleznete na následující webové stránce: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud jste členem Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím této online nabídky a propojoval je s vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku, musíte se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a smazat soubory cookies.

Na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads máte možnost vznést námitku proti používání vašich údajů Facebookem a odpovídajícím způsobem se odhlásit.

Při používání Facebooku se data předávají také mateřské společnosti Facebook, Facebook Inc., Deborah Crawford 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. Evropská komise nevydala žádné rozhodnutí o přiměřenosti. Facebook Inc. je však členem EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na: https://www.dataprivacyframework.gov/s/


Použití Hotjar

Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky na tomto webu. Pomocí technologie Hotjar lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé tráví na kterých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co nelíbí atd.), což nám pomáhá zlepšovat naši nabídku založenou na zpětné vazbě našich uživatelů. Hotjar pracuje se soubory cookies a dalšími technologiemi za účelem shromažďování informací o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízení (zejména IP adresa počítače uživatele (je zaznamenávána a ukládána pouze v anonymní podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (Unique Device Identifiers), informace o používaném prohlížeči, umístění (pouze země), preferovaný jazyk používaný k prohlížení našich webových stránek). Hotjar ukládá tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar ani my tyto informace nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je neslučujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar zde.

Kliknutím na tento odkaz Opt-Out-Link pro odhlášení můžete vznést námitku proti tomu, aby Hotjar ukládal váš uživatelský profil a informace o vaší návštěvě našich webových stránek a nastavení sledovacích cookies na jiných webových stránkách.


Advertising Alliance

Poskytovatel využívá služeb Advertising Alliance GmbH z Hamburku. Uživatelské profily jsou vytvářeny pomocí pseudonymů pro reklamní účely a pro vytváření internetových stránek podle daných potřeb. Profily obsahují pouze informace, které se týkají dostatečně velké skupiny lidí. Nejsou slučovány s jinými informacemi, které umožňují identifikaci uživatele. Poskytovatel i Advertising Alliance to zajišťují odděleným shromažďováním, zpracováním a používáním údajů jak z technického tak i organizačního hlediska. Více informací a možnost vznést námitku proti tzv. Opt-Out shromažďování údajů naleznete na https://www.advertising-alliance.de/datenschutz/

Alternativně může uživatel v nastavení ochrany dat svého prohlížeče aktivovat možnost „Do Not Track“ tedy „Nesledovat“. Tímto způsobem prohlížeč automaticky informuje systém, že si uživatel nepřeje vytvářet uživatelské profily. Advertising Alliance toto upozornění rozezná a vezme na něj ohled.


7. Reklama prostřednictvím marketingových sítí
Google AdWords Remarketing

K inzerci tohoto webu ve výsledcích vyhledávání Google a na webech třetích stran používáme Google Adwords. Za tímto účelem je při návštěvě našich webových stránek společností Google nastaven tzv. remarketingový soubor cookies, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookies na základě Vámi navštívených webových stránek. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Po ukončení našeho používání Google AdWords Remarketing budou údaje shromážděné v této souvislosti smazány.

Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s tím, že Vaše historie prohlížeče webových stránek a aplikací bude společností Google propojena s Vaším účtem Google a že informace z Vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které na webu vidíte. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Googlu, použije Google Vaše údaje spolu s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem Google dočasně propojí Vaše osobní údaje s údaji Google Analytics, aby byly vytvořeny cílové skupiny.

Google AdWords Remarketing je nabídka společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). Remarketingové cookies můžete deaktivovat prostřednictvím tohoto odkazu. Můžete se také dozvědět více o nastavení souborů cookies od Digital Advertising Alliance a provést nastavení.


Bing Ads Conversion Tracking Naše webové stránky používají také Conversion Tracking od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (Microsoft). Microsoft Bing Ads umístí do Vašeho počítače soubor (Conversion Cookie), pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Tímto způsobem můžeme Microsoft Bing a my rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na náš web a dostal se na předem stanovenou cílovou stránku (Conversion side). Takto se dozvíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou sdělovány žádné osobní údaje o identitě uživatele. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookies, který je k tomu zapotřebí - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies. Kromě toho může být společnost Microsoft schopna sledovat prostřednictvím tzv. Cross-Device-Tracking Vaše chování při používání několika Vašich elektronických zařízení, a je tak schopna zobrazovat personalizovanou reklamu na webech a aplikacích společnosti Microsoft nebo v nich. Toto chování můžete deaktivovat na https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

Další informace o ochraně dat a souborech cookies používaných službou Microsoft Bing naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/

8. Možnosti kontaktu a Vaše práva

 

 • Jako subjekt údajů máte následující práva:
 • podle článku 15 GDPR právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme v rozsahu tam uvedeném;
 • podle článku 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které ukládáme;
 • podle článku 17 GDPR právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebude dále zpracováno
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • dodržovat zákonnou povinnost;
  • z důvodu veřejného zájmu nebo
  • k uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků
 • lze požadovat:
 • podle článku 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • zpochybňujete přesnost údajů;
  • zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jejich vymazáním;
  • údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, k výkonu nebo k obhajobě právních nároků nebo
 • jste v souladu s článkem 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování;
 • právo požadovat v souladu s článkem 20 GDPR své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u dozorčího úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v místě sídla naší společnosti.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo výmazu údajů a odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů v našem otisku.

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků.

To neplatí, pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.