Privacyverklaring


Hartelijk dank voor uw interesse in onze onlineshop. De bescherming van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf TD Entertainment C.V., dat de door betrokkenen verstrekte gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Adres: Winschoterdiep 50, 9723AB Groningen, Nederland
Telefax: +49 (0)40 / 301 87 605
E-mail: support@global-tickets.com


2. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Bij iedere oproep van een website slaat de webserver uitsluitend automatisch een zogenoemd server-logbestand op om de oproep te documenteren, met daarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de overgedragen gegevens en de aanvragende provider (de toegangsgegevens).

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het veiligstellen van een storingsvrije werking van de site en voor de verbetering van ons aanbod. Dit is overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in een correcte weergave van ons aanbod, die het zwaarst wegen in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een derde aanbieder

In het kader van een verwerking in onze opdracht voert een derde aanbieder voor ons de diensten voor de hosting en weergave van de website uit. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in een correcte weergave van ons aanbod, die het zwaarst wegen in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop zoals hieronder toegelicht worden verzameld, worden op de servers van deze aanbieder verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend in het hier toegelichte kader plaats. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


3. Gegevensverzameling en -gebruik voor de uitvoering van de overeenkomst en bij opening van een klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze in het kader van uw bestelling, bij contactopname met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of bij de opening van een klantaccount vrijwillig verstrekt. Verplichte velden worden als verplicht aangeduid omdat we deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, de afhandeling van uw contactopname of de opening van uw klantaccount en u zonder verstrekking van deze gegevens de bestelling en/of de opening van het account niet kunt afronden, of de contactopname niet kunt verzenden. Welke data verzameld worden, is zichtbaar op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst en de afhandeling van uw aanvragen. Na volledige uitvoering van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscaalrechtelijke en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd met verder gebruik of wij ons een overstijgend gegevensgebruik voorbehouden dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan via een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een hiervoor ingerichte functie in het klantaccount plaatsvinden.


4. Gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG dragen wij uw gegevens over aan het verzendingsbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten. Afhankelijk van de betalingsprovider die u tijdens het bestelproces selecteert, geven wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verstrekte betalingsgegevens door aan het met de betaling belaste kredietinstituut en de eventueel door ons ingezette betalingsprovider of de geselecteerde betalingsprovider. Deels verzamelen de geselecteerde betalingsproviders deze gegevens ook zelf, indien u bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens aanmelden bij de betalingsprovider. In dat geval geldt de privacyverklaring van de betreffende betalingsprovider.


5. Cookies, webanalyse en Facebook-pixels

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten weer te geven of voor marktonderzoek gebruiken wij op verschillende pagina's zogenoemde cookies. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, die het zwaarst wegen in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig en stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u in het overzicht bij de cookie-instellingen van uw webbrowser bekijken. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk over de acceptatie kunt beslissen, of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Iedere browser verschilt in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit staat beschreven in het helpmenu van iedere browser, waarin wordt toegelicht hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt de cookie-instellingen voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Bij het afwijzen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). In het kader van belangenafweging dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen m.b.t. een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod, conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. 1, f GDPR. Google (Universal) Analytics past methoden toe die het mogelijk maken het surfgedrag op de website te analyseren, zoals cookies. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres voor overdracht binnen de EU-lidstaten afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server overgedragen en daar pas afgekort. In het kader van Google Analytics wordt het door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De in deze samenhang verzamelde gegevens worden gewist zodra deze hun doel gediend hebben en wij het gebruik van Google Analytics beëindigen.

U kunt het verzamelen en verwerken van data (incl. uw IP-adres) door de Google-cookie m.b.t. tot uw surfgedrag op de website verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om de gegevensverzameling van Google Analytics op deze website in toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out cookie op uw systeem geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Het gebruik van de Facebook-pixel

Op grond van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 f) DSGVO) maken wij gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel zonder het Custom Audience-matchen van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Als u onze websites bezoekt, wordt er een directe verbinding tussen u en Facebook gelegd. Wij hebben derhalve geen invloed op de inhoud en omvang van de informatie die Facebook verzamelt. Facebook gebruikt uw gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en het samenstellen van gebruikersprofielen. Facebook maakt ook gebruik van cookies. Als u over een Facebookaccount beschikt, dan worden de gegevensanalyses van de apparaten waarmee u inlogt, samengevoegd. Informatie over de doeleinden en omvang van de gegevensverzameling van Facebook, de verwerking en het gebruik ervan en de relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de gebruikersprivacy kunt u vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy/ Als u aangemeld bent bij Facebook en niet wilt dat Facebook via dit online aanbod gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet u voor gebruik van ons online aanbod uitloggen bij Facebook en uw cookies verwijderen. Op https://www.facebook.com/settings?tab=ads heeft u de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens door Facebook te verhinderen door het delen hiervan uit te schakelen (opt-outs). In het kader van Facebookgebruik volgt ook het doorgeven van gegevens aan het moederconcern van Facebook, de Facebook Inc., Deborah Crawford 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ontbreekt. Facebook Inc. is echter wel lid van het EU-VS-privacyschild. Meer informatie over het EU-VS-privacyschild vindt u op: https://www.privacyshield.gov

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Dankzij de technologie achter Hotjar krijgen wij een beter inzicht in de ervaring van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd ze op welke website doorbrengen, op welke links ze klikken, wat hen wel of niet bevalt etc.), wat ons helpt ons aanbod aan de gebruiker aan te passen door middel van de feedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie over het gebruikersgedrag en de eindapparaten te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat [wordt alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen], beeldschermformaat, apparaattype [unique device identifiers], informatie over de browser in gebruik en de locatie [alleen op landsniveau] om de voorkeurstaal weer te geven). Hotjar slaat deze gegevens op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Deze gegevens worden noch door Hotjar, noch door ons benut om gebruikers te identificeren; de informatie wordt evenmin samengevoegd met andere gegevens van individuele gebruikers. Meer informatie vindt u hier in de privacyverklaring van Hotjar.
 
Op onze website en die van Hotjar worden een gebruikersprofiel en informatie omtrent uw websitebezoek opgeslagen. Daarnaast worden er Hotjar tracking cookies geplaatst als u bepaalde andere websites bezoekt. U kunt dit verhinderen door op deze Opt-Out-Link te klikken.

Advertising Alliance

De aanbieder maakt gebruik van diensten van de Advertising Alliance GmbH in Hamburg. Voor reclamedoeleinden en het ontwerpen van klantgerichte internetpagina’s worden er gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen aangemaakt. De profielen bevatten enkel informatie die van toepassing is op een voldoende grote groep mensen. Hiervoor zorgen zowel de aanbieder als de Advertising Alliance door de gegevens technisch en organisatorisch gescheiden te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.
Meer informatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door middel van de zogenaamde “Opt-out”-optie kunt u vinden op https://advertising-alliance.de/datenschutz/
Als alternatief kan de gebruiker de “Do Not Track”-optie activeren in de privacy-instellingen van zijn browser. In dit geval informeert de browser het systeem dan automatisch dat de gebruiker geen gebruikersprofielen wil aanmaken. De Advertising Alliance herkent deze mededeling en houdt hiermee rekening.


6. Advertenties via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing

Met Google AdWords maken wij reclame voor deze website in de Google-zoekresultaten en op websites van derden. Verder wordt bij bezoek aan onze website het zogenaamde remarketing cookie geplaatst, waarmee op interesses gebaseerde advertenties worden getoond op basis van de door u bezochte websites en een pseudoniem cookieID. In het kader van belangenafweging dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen m.b.t. een optimale promotie van onze website, conform art. 6, lid 1, zin 1, lit. 1, f GDPR. De in deze samenhang verzamelde gegevens worden gewist zodra deze hun doel gediend hebben en nadat het gebruik van Google AdWords Remarketing beëindigd is.

Een extra gegevensverwerking wordt alleen uitgevoerd indien u Google toestemming heeft gegeven uw web- en appgebruik met uw Google-account te verbinden, en om informatie van uw Google-account te gebruiken ter personalisatie van advertenties die u op het web ziet. Bent u tijdens een bezoek aan onze website bij Google ingelogd, dan gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten te definiëren en samen te stellen voor remarketing. Dit geldt voor de verschillende apparaten waarmee u inlogt. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens van Google tijdelijk met Google Analytics samengevoegd om doelgroepen te creëren.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

U kunt het remarketing-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance de cookie-instellingen aanpassen en informatie inwinnen over het plaatsen van cookies.

Bing Ads Conversion Tracking

Voor onze webpresentatie maken we verder gebruik van de Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (Microsoft). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer opgeslagen (een conversie-cookie), voor zover u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij komen daarbij alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie geklikt heeft en naar een conversiepagina is doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verstrekt. Als u niet aan de traceringsprocedure wilt deelnemen, kunt u ook de hiervoor noodzakelijke opslag van cookies blokkeren – bijvoorbeeld via uw browserinstelling, waar bij u de automatische acceptatie van cookies uitschakelt.
Bovendien kan Microsoft onder bepaalde omstandigheden via zogenoemde cross-device-tracking uw gebruikersgedrag via meerdere van uw elektronische apparaten volgen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties op bijv. Microsoft-websites en -apps inschakelen. Dit gedrag kunt u via http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out uitschakelen.

Overige informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Nieuwsbrief Marketing

Behalve voor de afwikkeling van het contract gebruiken we je e-mailadres ook om je te informeren over vergelijkbare goederen/diensten. Je instemming voor toezending hiervan is te allen tijde te herroepen, zonder dat daar voor jou andere kosten ontstaan dan eventuele verzendkosten (basistarief). De verwerking van je gegevens vindt plaats in overeenstemming met onze verklaring inzake gegevensbescherming.


7. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • - conform art. 15 van de AVG het recht om in de daar vermelde omvang informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen;
 • - conform art. 16 van de AVG het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • - conform art. 16 van de AVG het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, voor zover geen verdere verwerking
  • - voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • - voor de nakoming van een wettelijke verplichting;
  • - om redenen van algemeen belang, of
  • - voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen

vereist is;

 • - conform art. 18 van de AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover
  • - de juistheid van de data door u wordt betwist
  • - de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering afwijst
  • - wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar deze nog wel moeten bewaren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of
  • - u zich conform art. 21 van de AVG tegen de verwerking hebt verzet;
 • - conform art. 20 van de AVG het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdraging aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • - conform art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie. Over het algemeen kunt u zich hiervoor tot de regelgevende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats of de vestigingsplaats van ons bedrijf wenden.

Bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, afscherming of verwijdering van gegevens en herroeping van verstrekte machtigingen of verzet tegen een bepaald gegevensgebruik wendt u zich rechtstreeks tot ons via de contactgegevens in ons impressum.