Global-Tickets Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Verantwoordelijke en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf TD Entertainment C.V., dat de door betrokkenen verstrekte gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Contactgegevens TD Entertainment C.V.:

 • Adres: Het Kwadraat, Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen, Nederland
 • Telefax: +49 (0)40 / 301 87 605
 • E-mail: support@global-tickets.com

2. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites anoniem bezoeken. U hoeft daarvoor geen persoonsgegevens te verstrekken. De webserver slaat bij ieder bezoek aan een website automatisch een zogenoemd serverlogbestand op om de oproep te documenteren, met daarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het veiligstellen van een storingsvrije werking van de site en voor de verbetering van ons aanbod. Conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG dient dit ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in een correcte presentatie van ons aanbod die in het kader van een belangenafweging het zwaarst wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek van onze website verwijderd.


Hostingdiensten geleverd door een externe aanbieder

In het kader van de gegevensverwerking kunnen wij voor de hostingdiensten en de weergave van de website een externe aanbieder inhuren. Dit dient ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in een correcte presentatie van ons aanbod die in het kader van een belangenafweging het zwaarst wegen. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bedoelde formulieren in de online shop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden op de servers van deze aanbieder verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


3. Gegevensverzameling en -gebruik voor uitvoering van de overeenkomst en bij opening van een klantaccount

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer deze vrijwillig door u aan ons worden verstrekt (bijv. bij een bestelling), wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of per e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Dan zijn er ook (gemarkeerde) verplichte velden. Hierin vragen wij om noodzakelijke gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst, de verwerking van uw contactgegevens of het openen van een klantaccount. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om de bestelling af te ronden, een account te openen en/of contactgegevens te verzenden. Welke gegevens wij verzamelen, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid 1, zin 1, sub b van de AVG voor de afwikkeling van de overeenkomst en de afhandeling van uw aanvragen. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd met verder gebruik, of wij ons een overstijgend gegevensgebruik voorbehouden dat wettelijk is toegestaan. Wij zullen u in deze verklaring daar verder over informeren. De verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk. Stuur hiervoor een bericht naar het hieronder vermelde contactadres of gebruik de desbetreffende functie in het klantaccount.


4. Gegevensoverdracht aan postorderbedrijven

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij conform art. 6, lid 1, zin 1, sub b van de AVG uw gegevens door aan het postorderbedrijf dat met de bezorging belast is, voor zover dit voor de levering van de bestelde producten noodzakelijk is. Deze gegevens omvatten doorgaans uw voor-/achternaam, adres, betalingsgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.


5. Gegevensoverdracht aan betalingsdiensten

Wij bieden u op onze website verschillende betaalmogelijkheden. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende aanbieders van betalingsdiensten. Wij geven, afhankelijk van de betalingsdienst van uw keuze, de hiervoor verzamelde gegevens door aan de geselecteerde aanbieder, zodat deze de betaling(en) kan verwerken. Het doorgeven van uw betaalgegevens aan de betreffende aanbieder gebeurt op basis van art. 6, lid 1, sub a van de AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, sub b van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door de betreffende betalingsdienst in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op gegevens die worden gebruikt, verwerkt of doorgegeven voor de (contractuele) afhandeling van een betaling.


Novalnet AG (”Novalnet“)

Novalnet AG, incassobureau, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, Duitsland. Kiest u tijdens het bestelproces in onze online shop voor een automatische incasso (SEPA) of een betaling met creditcard/debetkaart, dan worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan Novalnet.

De persoonsgegevens die aan Novalnet worden doorgegeven, betreffen meestal uw voor-/achternaam, e-mailadres, bestel-ID, klant-ID en factuuradres, evenals overige, voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke informatie. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens vereist die verband houden met de desbetreffende bestelling. In het bijzonder kunnen betalingsgegevens, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, informatie over goederen en diensten, evenals prijzen onderling worden uitgewisseld.

De gegevensoverdracht is met name bedoeld voor identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. Wij geven uw gegevens met name aan Novalnet door als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Novalnet kan de persoonsgegevens die tussen ons worden uitgewisseld doorgeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Novalnet draagt uw gegevens ook over aan dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de contractuele verplichtingen of de verwerking van de gegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door Novalnet vindt u op: https://www.novalnet.com/privacy-policy/


Unzer E-Com GmbH (”Unzer“)

Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland. Kiest u tijdens het bestelproces in onze online shop voor een automatische incasso (SEPA), ApplePay, Bancontact, P24 of betaling met creditcard/debetkaart, dan worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan Unzer. Deze gegevens omvatten uw voor-/achternaam e-mailadres, bestel-ID, klant-ID en factuuradres, samen met de voor het voltooien van de transactie noodzakelijke informatie (artikel, factuurbedrag, rente, aantal termijnen, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, BTW, valuta, besteldatum en -tijd). Unzer kan de persoonsgegevens die tussen ons worden uitgewisseld doorgeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Unzer kan informatie opvragen bij de volgende kredietinstellingen: • Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden - Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden - CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München - Bisnode Austria Holding GmbH, Jakov-Lind Straße 4/1, A-1020 Wenen - Dun & Bradstreet Schweiz AG, Grossmattstraße 9, CH-8902 Urdorf. Unzer geeft uw gegevens ook door aan dienstverleners of onderaannemers, in zoverre dit noodzakelijk is voor de naleving van de contractuele verplichtingen of de verwerking van de gegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door Unzer vindt u op: https://www.unzer.com/de/datenschutz/


iDEAL iDEAL payments, Currence iDEAL B.V, Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Nederland. iDEAL is beschikbaar als betaalmethode voor onze Nederlandse klanten. Bij een betaling met iDEAL wordt u doorgestuurd naar uw online bankomgeving om de betaling te autoriseren via twee-factor-authenticatie. Vervolgens ontvangt u direct bericht over het al dan niet slagen van de betaling. De exacte procedure hangt af van de betreffende bank. In de regel worden de volgende persoonsgegevens aan iDEAL doorgegeven: Voor-/achternaam, e-mailadres, bestel-ID, klant-ID, factuuradres en bezorgadres. Meer informatie over de gegevensverwerking door iDEAL vindt u op: https://www.ideal.nl/ideal-privacy-cookiestatement
Sofort GmbH (“Sofort“)

Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofort is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Kiest u tijdens het bestelproces in onze online shop voor een "Sofort-overschrijving", dan worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan Sofort. Deze gegevens omvatten uw voor-/achternaam, e-mailadres, bestel-ID, klant-ID en factuuradres. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan het nodig zijn dat Sofort uw creditcardgegevens verwerkt en uw kredietwaardigheid controleert. Bovendien gebruikt Sofort uw gegevens om uw betaling af te handelen en u een factuur te sturen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Sofort vindt u onder: https://www.klarna.com/uk/privacy/


6. Cookies, webanalyse en Facebook-pixel

Wij maken voor het weergeven van passende producten of voor marktonderzoek op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Deze maken uw bezoek aan onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk. Dit dient conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG ter behartiging van onze gerechtvaardige belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod die in het kader van een belangenafweging het zwaarst wegen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies), weer verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). In het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u zien hoelang deze worden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u deze in bepaalde gevallen of in het algemeen wel of niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit staat beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt de cookie-instellingen voor de betreffende browsers onder de volgende links:


Wanneer u geen cookies accepteert, dan kan dat invloed hebben op het correct functioneren van onze website.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG ter behartiging van onze gerechtvaardige belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod die in het kader van een belangenafweging het zwaarst wegen. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van hulpmiddelen (zoals cookies) die een analyse van uw surfgedrag op de website mogelijk maken. Door de activering van IP-anonimisering op onze website wordt het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google-server overgedragen en daar pas ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden geanonimiseerde IP-adres wordt in principe niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De in deze samenhang verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het doel is bereikt en wij Google Analytics afsluiten. U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw surfgedrag gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google, evenals de verwerking van deze data blokkeren door de op de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst op deze website gegevens verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, dan moet u opnieuw op de link klikken.


Gebruik van de Facebook-pixel

Op grond van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 f van de AVG) maken wij gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel zonder Custom Audience matching van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt er een directe verbinding tussen u en Facebook tot stand gebracht. Wij hebben daarom geen invloed op de inhoud en omvang van de informatie die Facebook verzamelt. Facebook gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden, om gebruikersprofielen aan te maken en voor marktonderzoek. Facebook maakt ook gebruik van cookies. Heeft u een Facebook-account en u bent daarop ingelogd, dan worden alle apparaten samengevoegd.

U kunt het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en gebruikmaking ervan door Facebook, evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy/

Wanneer u lid bent van Facebook, maar niet wilt dat Facebook via het online aanbod gegevens over u verzamelt en deze vervolgens aan uw bij Facebook opgeslagen profielgegevens koppelt, dan moet u vóór gebruik van onze website bij Facebook uitloggen en uw cookies verwijderen.

Op https://www.facebook.com/settings?tab=ads heeft u de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens door Facebook te blokkeren door het delen hiervan uit te schakelen (opt-outs). In het kader van het gebruik door Facebook worden de gegevens ook doorgegeven aan het moederbedrijf van Facebook: Facebook Inc, Deborah Crawford 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, VS. Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ontbreekt. Facebook Inc. is echter wel lid van het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-VS Privacy Shield vindt u op: https://www.dataprivacyframework.gov/s/


Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op onze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze aanklikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.). Dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het surfgedrag van onze gebruikers en over hun apparaten, in het bijzonder IP-adres van het apparaat (anoniem verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land) en voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt ook niet samengevoegd met andere gebruikersgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van Hotjar vindt u hier.

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, evenals tegen het plaatsen van Hotjar tracking-cookies op andere websites. Klik hiervoor op deze opt-out-link.
Advertising Alliance

De aanbieder maakt gebruik van de diensten van Advertising Alliance GmbH uit Hamburg. Voor reclamedoeleinden en de op de behoefte afgestemde vormgeving van internetpagina's worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen aangemaakt. Deze profielen bevatten alleen informatie die van toepassing is op een voldoende grote groep mensen. Deze worden niet samengevoegd met andere gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Zowel de aanbieder als Advertising Alliance waarborgen dit door de gegevens technisch en organisatorisch gescheiden te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Meer informatie over o.a. de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door een zogenaamde opt-out vindt u op https://www.advertising-alliance.de/datenschutz/. U kunt ook de optie "Do Not Track" activeren in de privacyinstellingen van uw browser. Op deze manier laat de browser het systeem automatisch weten dat de gebruiker niet wil dat er gebruiksprofielen worden aangemaakt. Advertising Alliance herkent dit bericht en houdt er rekening mee.


7. Adverteren via marketingnetwerken
Google AdWords Remarketing

Wij maken met behulp van Google AdWords reclame voor onze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Google plaatst bij een bezoek aan onze website een zogenaamde remarketing-cookie, dat door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch op interesses gebaseerde reclame toont. Dit dient in het kader van belangenafweging ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen m.b.t. een optimale promotie van onze website (conform art. 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG). De in deze samenhang verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het doel is bereikt en wij Google AdWords Remarketing afsluiten.

Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming geeft om uw web- en appgebruik aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Bent u tijdens een bezoek aan onze website ingelogd op Google, dan gebruikt Google uw gegevens samen met die van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Daarvoor worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk samengevoegd met de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een tool van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

U kunt het remarketing-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance de cookie-instellingen aanpassen en informatie inwinnen over het plaatsen van cookies.


Bing Ads Conversion Tracking

Wij maken voor onze webpresentatie verder gebruik van de Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (Microsoft). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer opgeslagen (een conversie-cookie), voor zover u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij zien alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en naar een conversiepagina is doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gedeeld. Als u niet aan de traceringsprocedure wilt deelnemen, kunt u cookies afwijzen – bijvoorbeeld via uw browserinstelling, die het automatisch plaatsen van cookies uitschakelt. Bovendien kan Microsoft onder bepaalde omstandigheden via zogenaamde cross-device-tracking uw gebruikersgedrag via meerdere elektronische apparaten volgen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties op bijv. Microsoft-websites en -apps inschakelen. U kunt dit proces uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL .

Meer informatie over privacy en cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt, vindt u op de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/en-US .


8. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • conform art. 15 van de AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover gespecificeerd;
 • conform art. 16 van de AVG het recht om onmiddellijke correctie te eisen van bij ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • conform art. 17 van de AVG het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover er geen sprake is van verdere verwerking
  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang, of
  • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van vereiste rechtsvorderingen;
 • conform art. 18 van de AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering;
  • wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar deze nog wel moeten bewaren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; of
 • u conform art. 21 van de AVG bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • conform art. 20 van de AVG het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • conform art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats of de vestigingsplaats van ons bedrijf wenden.
Bij vragen over het verzamelen, het verwerken of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, afscherming of verwijdering van gegevens en herroeping van verstrekte machtigingen of verzet tegen een bepaald gegevensgebruik wendt u zich rechtstreeks tot ons via de contactgegevens in ons impressum.

 

Recht van beroep

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op de manier zoals hierboven toegelicht voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die het zwaarst wegen in het kader van een belangenafweging, kunt u deze verwerking voor de toekomst herroepen. Wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment, zoals hierboven beschreven, uitoefenen. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen een herroepingsrecht bij specifieke redenen die uit uw situatie voortvloeien.

Na de uitoefening van uw herroepingsrecht zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor deze verwerking hebben, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen dient.

Dit geldt niet wanneer de verwerking in het kader van direct marketing plaatsvindt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.